Kategorier
Informasjon

Årsmøte Aktiv KBK

Styret kaller herved inn til årsmøte for Aktiv Kickboxingklubb søndag 8.mars klokken 15.00 på Kampsporthuset, Hinnasvingene 55, 4020 Stavanger.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21.Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret aktiv.kickboxing@gmail.com senest 23.februar. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.Klubben trenger ildsjeler som ønsker å være med å tilrettelegge og videreutvikle et godt treningsmiljø for kickboxere i Stavanger.Vel møtt!Med vennlig hilsen,Styre i Aktiv Kickboxingklubb