Aktiv Kickboxingklubb

Aktiv Kickboxingklubb skal være en klubb for barn, mosjonister og utøvere som ønsker delta på konkurranser lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå. Vårt fokusområde er et godt miljø slik at medlemmene skal trives og utvikle seg, miljøet skal preges av godt samhold og gjensidig respekt.